Inhoud

Opleiding:    Pedicure en Medisch pedicure 

Sector:           Voetzorg, Uiterlijke verzorging
Crebo MBO:  25405, 
Locatie:         Barneveld 

Heb je al een branche diploma (medisch) pedicurebehaald en wil je alsnog een mbo diploma wil halen, dan kun je een aanvulling volgen.
Op basis van het branchediploma kan vrijstelling voor de vaktechnische onderdelen worden gegeven.
LET OP: wie het diploma heeft op basis van BKD 2008 zal nog een aanvullende toets oncologie moeten doen.

Als je bij TCI examens hebt gedaan kan dit zonder vrijstellingsaanvraag. Als je niet bij TCI examen hebt gedaan zul je voor alle onderdelen van het diploma dat je hebt behaald vrijstelling moeten aanvragen. 

Het aanvullend deel bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Nederlands: lezen, luisteren, schrijven en spreken (gesprekken en presenteren); voor MBO 3 op niveau 2F, voor MBO 4 op niveau 3F
  2. Rekenen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde, verbanden; voor MBO 3 op niveau 2F, voor MBO 4 op niveau 3F
  3. Engels, lezen, luisteren, schrijven en spreken, alleen voor MBO 4
  4. Loopbaan en burgerschap, ben je ouder dan 30 dan alleen loopbaan.
  5. Stage (BPV) bij een SBB erkend bedrijf.
Opleiding aanvullend MBO-deel dagopleiding
Je volgt de lessen Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan burgerschap op school en loopt stage bij een SBB erkend bedrijf.
Daarnaast krijg je de beschikking over de computerlessen Nederlands, rekenen en Engels (mbo4) en kun je oefenen met proefexamens

Opleiding aanvullend MBO-deel sprintopleiding
Je krijgt de beschikking over computerlessen Nederlands, rekenen en Engels (mbo4) en bestudeert deze thuis. Je neemt deel aan de integrale opdracht loopbaan(burgerschap) “goede doelen activiteit” en rondt je stage af bij een SBB erkend bedrijf.

Keuzedelen
Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn twee keuzedelen een verplicht onderdeel van de mbo opleiding.
op dit moment is ons aanbod:
● Ondernemerschap MBO + Sportmassage of
● Ondernemerschap MBO + Coaching bij voeding en beweging
● Ondernemerschap MBO +Voorbereiding HBO

Examens en vrijstellingen

Nederlands centraal: Lezen/ luisteren; Nederlands schoolexamens: Schrijven en mondelinge taalvaardigheid
Rekenen
Engels centraal: Lezen, luisteren, schrijven, mondelinge taalvaardigheid
Loopbaan en burgerschap: inspanningsverplichting.

De meeste examens zijn computer examens, met uitzondering van mondelinge taalvaardigheid.
Vrijstellingen zijn mogelijk wanneer je minder dan 2 jaar geleden een examen op het juiste niveau hebt afgesloten (2F of 3F, Engels A1, of B2)
Voor het aanvragen van vrijstelling is er een aanvraagformulier, dit vind je onder het tabblad examen.

Stage
Je kunt zelf een stageplaats regelen via de website www.stagemarkt.nl of een stage beoordeling afnemen op school of in overleg in uw eigen bedrijf.
● Volledige stage: 100 uur stage in een erkend leerbedrijf
● Wie al 100 uur ervaring heeft als medisch pedicure: controle bij een bpv bedrijf: 1 dag meelopen + beoordeling (opdracht en beoordeling) € 50,00 bij een erkend leerbedrijf in je eigen omgeving

Criteria waarop wordt beoordeeld:
○ Hygiënisch en veilig werken
○ Goede risico analyse in anamnese, door screening en in behandelplan
○ Goede conclusies, keuze voor doorverwijzen en juiste adviezen
○ Het kunnen beoordelen technieken, kunnen toepassen of op juiste wijze doorverwijzen.
Data
Dit is een Maatwerk opleiding. Maak een afspraak met ons via onze contactpagina. Vermeld je telefoonnummer en we nemen contact met je op. 
Kosten
Dit is een maatwerk-opleiding. Hierbij een indicatie van de kosten voor 2018-2019:

opleiding/onderdeel  lesgeld digitaal boeken/materialen 
MBO dag met ondernemerschap en sportmassage  1930,00

 optie

boeken       280,00
materialen    99,00
MBO dag met ondernemerschap en
coach voeding/beweging
 1435,00  optie  boeken       250,00
MBO dag met ondernemerschap mbo en voorbereiding HBO 995,00  optie boeken       130.00
MBO sprint met ondernemerschap en sportmassage  1645,00  285,00 boeken       212,50
materialen    99,00
MBO sprint met ondernemerschap en
coach voeding/beweging
1150,00 285,00  boeken       182,50
MBO sprint met ondernemerschap mbo en voorbereiding HBO 710,00 285,00      boeken        62,50
Vrijstellingsaanvraag TCI  150,00    
BPV 100 uur, incl. stageboek en begeleiding  135,00    
BPV 1 dag plus opdracht en beoordeling  50,00    
       

N.B.
examenkosten onder het tabblad examens 
Examen
De kosten voor examens worden eind augustus definitief vastegesteld.

examen kosten
Rekenen, Nederlands en Engels 690,00
Keuzedeel Ondernemerschap portfolio 90,00
Keuzedeel Sportmassage examens NGS 243,00
Keuzedeel Coaching bij voeding/beweging portfolio 150,00
Keuzedeel Voorbereiding HBO portfolio 90,00
 
Onderwijs
Deze opleiding is bedoeld om de branche opleiding op te schalen naar MBO.

Doelstelling:
Keuzedelen: een verdieping of verbreding voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.
Algemene vaardigheden als Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan- burgerschapsvaardigheden
BPV: Kennismaking met werkveld en werkervaring opdoen